Modernizacja ulicy Akademickiej – KONKURS

Posted on Posted in aktualności

Modernizacja ul. Akademickiej oraz terenów przyległych, czyli publicznej strefy pieszej, została wyróżniona specjalną nagrodą Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 19. edycji konkursu „Modernizacja roku 2014”. Konkurs jest organizowany co roku, a jego celem jest m.in. promocja przedsięwzięć modernizacyjnych wyróżniających się szczególnymi walorami. Inwestycję drogową polegającą na zmianie wizerunku ul. Akademickiej miasto Gliwice realizowało i finansowało […]

Nowe drogi w Nowych Gliwicach

Posted on Posted in aktualności

Zakończyła się realizacja inwestycji na ternach po byłej kopalni Gliwice. Powstało ponad 700 metrów dróg wewnętrznych oraz wybudowano otwarty odstojnik z włączeniem do kanalizacji deszczowej zapewniający retencję wód deszczowych z obszaru Nowe Gliwice. Nazwa Zadania: „Rozbudowa infrastruktury rozwoju gospodarczego – kompleksowe uzbrojenie terenów poprzemysłowych w obszarze Nowe Gliwice” Zamawiający: Miasto Gliwice Termin wykonania: 31 października […]

Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości

Posted on Posted in aktualności

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zostało laureatem plebiscytu „Firma Roku 2014” zdobywając II miejsce i srebrną statuetkę Orła Polskiej Przedsiębiorczości w kategorii infrastruktura inżynieryjna, drogowa i kolejowa. Plebiscyt realizowany był w ramach Narodowego Programu Promocji „Polska Przedsiębiorczość 2020”.  

O Firmie

Posted on Posted in o firmie

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PRUiM S.A. 30 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej PRUiM S.A. przyjęta została rezygnacja z zajmowanego stanowiska, złożona przez dotychczasowego, wieloletniego Prezesa Zarządu inż. Henryka Małysza. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała na stanowiska Prezesa Zarządu PRUiM S.A. inż. Waldemara Macyszyna.

Grupa kapitałowa

Posted on Posted in Uncategorized

Spółka zależna PRUIM-MOSTY SP Z O O 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1, tel/fax 32 331-83-45 REGON: 241865319, NIP: 6312627137, KRS: 0000378103 mosty@pruim.gliwice.pl   Członkowie reprezentacji: Marek Sanecznik – Prezes Zarządu Sposób reprezentacji:  Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub […]

Śląskie Centrum Logistyki buduje piąty magazyn

Posted on Posted in aktualności

Należące w większości do samorządu Gliwic Śląskie Centrum Logistyki buduje piąty magazyn i rozbudowuje terminal kontenerowy – za ok. 75 mln zł. Dzięki inwestycjom powierzchnia magazynowa sięgnie tam 25 tys. m kw., a pojemność terminala – 3 tys. kontenerów. Jak poinformował PAP Robert Goc z Centrum, w środę podpisano tam wartą ok. 25 mln zł […]