Grupa kapitałowa

Posted on Posted in Uncategorized

Spółka zależna

PRUIM-MOSTY SP Z O O

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1, tel/fax 32 331-83-45

REGON: 241865319, NIP: 6312627137, KRS: 0000378103

mosty@pruim.gliwice.pl

 

Członkowie reprezentacji:

Marek Sanecznik – Prezes Zarządu

Sposób reprezentacji:  Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Status OPP: NIE