Kontakt

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna

44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1
tel. [+48 32] 270 40 00, 270 40 04, fax [+48 32] 270 40 06

Prezes Zarządu – Waldemar Macyszyn
Dyrektor ds. Produkcji – Arkadiusz Kasper
Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych
– Wojciech Wydrychiewicz (prokurent – prokura łączna)
Główny Księgowy – mgr Anna Sobieszek, tel. (32) 270 40 01

Dział Przygotowania Produkcji – (32) 270 40 02
Dział Logistyki – (32) 270 40 03
Dział Wykonawstwa – (32) 270 40 05
NIP: 631-22-71-918
REGON: 276796918

e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000309274
Kapitał zakładowy: 21 475 005 PLN

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości