Oferujemy usługi w zakresie:

  • budowy dróg i ulic wraz z chodnikami
  • budowy i konserwacji sygnalizacji świetlnych
  • budowy obiektów inżynierskich (przepusty, mosty, ściany oporowe, ściany akustyczne)
  • wynajmu sprzętu drogowego i transportowego
  • remontów bieżących dróg i ulic
  • niwelacji i zagospodarowania terenu
  • budowy, przebudowy i remontu urządzeń infrastruktury technicznej
  • oznakowania poziomego i pionowego dróg i ulic
  • frezowania nawierzchni asfaltobetonowych
  • przetwarzania, odzysku i sprzedaży materiałów budowlanych odpadowych