ARKADIUSZ KASPER

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

Dyrektor ds. Przygotowania i Realizacji Kontraktów Budowlanych
(prokurent, prokura łączna)