EUGENIUSZ CIESZOWIC

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

Dyrektor ds. Administracyjno-Gospodarczych