JAROSŁAW SKIBA

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

Dyrektor ds. Logistyki