Wezwanie nr 4 20072020

Informacje dla akcjonariuszy