Kontakt

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1
tel. [+48 32] 270 40 00, 270 40 04
fax [+48 32] 270 40 06

WŁADZE FIRMY

 • WALDEMAR MACYSZYN
  Prezes Zarządu
 • ARKADIUSZ KASPER
  Dyrektor ds. Przygotowania i Realizacji Kontraktów Budowlanych
  (prokurent, prokura łączna)
 • EUGENIUSZ CIESZOWIC
  Dyrektor ds. Administracyjno-Gospodarczych
  (prokurent, prokura łączna)
 • ANNA SOBIESZEK
  Dyrektor ds. Finansowych/Główny Księgowy
  (prokurent, prokura łączna)
 • JAROSŁAW SKIBA
  Dyrektor ds. Logistyki
 • GRAŻYNA SKRZYPCZAK
  Prokurent – prokura łączna

Rada Nadzorcza:

 • Marta Tartanus-Oryszczak
  – Przewodnicząca Rady
 • Tadeusz Pawliszewski
  – Wiceprzewodniczący Rady
 • Janina Góral
  – Członek Rady

Dział Przygotowania Produkcji
– 32 270 40 02
Dział Logistyki
– 32 270 40 03
Dział Wykonawstwa
– 32 270 40 05
Betoniarnia
– 32 270 40 09,
– 691 478 947

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
Wojciech Wydrychiewicz
tel. 601 830 440
e-mail: wwydrychiewicz@pruim.gliwice.pl

e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl

NIP: 631-22-71-918
REGON: 276796918

Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000309274

Kapitał zakładowy:
21 475 005 PLN

Deklaracja dostępności