Będzie ścieżka dla rowerów na Portowej

Za 10 miesięcy rowerzyści będą mogli korzystać z kolejnego nowego odcinka  – tym razem wzdłuż ul. Portowej w Gliwicach. PRUiM S.A. będzie wykonawcą tej inwestycji.

Prace prowadzone będą na blisko kilometrowym odcinku ulicy Portowej, od posesji nr 74 do skrzyżowania z ul. Staromiejską.

Wartość inwestycji to ok. 8,5 mln zł.

W ramach umowy przeprowadzony zostanie m.in. remont ulicy, jej zwężenie do 9 m i wykonanie po wschodniej stronie drogi zieleńca separacyjnego oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Zaplanowano także przebudowę zjazdów (w tym do posesji nr 74), zatoki autobusowej i kanalizacji deszczowej wraz z budową nowych wylotów do rzeki Kłodnicy oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Na czas robót planowane jest całkowite zamknięcie tego odcinka drogi dla ruchu. Równolegle z prowadzonymi pracami drogowymi na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zostanie tam ułożona nowa magistrala wodociągowa.