Budujemy dla rowerzystów

W ciągu najbliższych 2 lat w Gliwicach przybędzie kolejne 8,5 km ścieżek rowerowych.  PRUiM S.A. właśnie podpisał umowę  na budowę czterech tras rowerowych i modernizację dwóch kładek dla jednośladów.

Inwestycję będziemy realizować jako konsorcjum firm: PRUiM S.A w Gliwicach oraz EUROVIA POLSKA S.A. Na realizację mamy maksymalnie 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy a całkowita wartość umowy to ponad 61 mln zł.

26 września w Ratuszu umowa została podpisana przez  zastępcę prezydenta Gliwic Mariusza Śpiewoka.

– Dążymy do tego, by Gliwice były gęsto pokryte drogami rowerowymi. To ma być system przyjazny i bezkolizyjny dla użytkowników, gwarantujący bezpieczny dojazd do pracy, szkoły czy na uczelnię, sprzyjający także przyjemnej jeździe rekreacyjnej na rowerze czy hulajnodze – podkreślał prezydent Gliwic Adam Neumann, gospodarz wtorkowego spotkania w Ratuszu.

Ul. Toszecka  – ok. 5 km (ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy) 

Prace prowadzone będą na odcinku od restauracji McDonald’s do Ośrodka Wypoczynkowego w Czechowicach. Powstanie tam ciąg pieszo-rowerowy szerokości ok. 3–4 m, o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej, a także – na wybranych odcinkach – wydzielona droga rowerowa i chodnik. Dla zapewnienia ciągłości ruchu rowerzystów i pieszych przewidziano korektę skrzyżowań z ulicami Oriona, Przyszowską i Rekreacyjną oraz – ze względów bezpieczeństwa – przewężenie części jezdni ul. Toszeckiej do ok. 3,25 m. Zaplanowano również budowę trzech zatok autobusowych i miejsca obsługi rowerzystów oraz wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji.

Ul. Strzelców Bytomskich  – ok. 2 km (ścieżka rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy)

Prace prowadzone będą na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Jachtowej. Powstanie tam szeroka na 3 metry, bitumiczna droga pieszo-rowerowa albo – w zależności od możliwości terenowych – odrębny chodnik szerokości ok. 2 m z kostki betonowej i szeroka na 2 metry bitumiczna droga rowerowa. Jezdnia  ul. Strzelców Bytomskich zostanie odcinkowo przewężona do 6 metrów, a skrzyżowania z ulicami: Różaną, Chatka Puchatka, Nałkowskiej, Radosną i Kwiatową  – skorygowane (w celu zapewnienia ciągłości ruchu pieszo-rowerowego). Powstaną zatoki autobusowe i perony. Zaplanowano także remont nawierzchni ul. Jachtowej poprzez położenie nawierzchni bitumicznej na długości ok. 870 m oraz wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji.

Ul. Mickiewicza – ok. 720 m (ciąg pieszo-rowerowy)

Istniejąca droga pieszo-rowerowa od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. Zawiszy Czarnego zostanie przebudowana, z zapewnieniem szczególnej ochrony historycznego drzewostanu wpisanego do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Nowa – węższa – aleja pieszo-rowerowa o szer. 4,5 m, pokryta zostanie bezfazową, wielkoformatową, grafitową kostką betonową. W pasie zieleni pomiędzy aleją i jezdnią ul. Mickiewicza posadzone zostaną rośliny cebulowe. Na zieleńcu z nowo nasadzonymi kasztanowcami czerwonymi pojawią się hortensje i tawulce.

Istniejące oświetlenie uliczne zostanie zastąpione nowym (z uwzględnieniem bezwykopowego ułożenia okablowania). Przebudowany zostanie ponadto odcinek kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Ligonia, Puszkina i Małej, a na ich skrzyżowaniach wykonane zostanie wyniesienie uspokajające ruch samochodów. Zaplanowano poza tym przebudowę zjazdów do posesji, montaż dwóch aktywnych znaków STOP zasilanych z panelu fotowoltaicznego na ul. Mickiewicza oraz postawienie wzdłuż alei pieszo-rowerowej nowych koszy na śmieci, pojemników na psie odchody i stojaków rowerowych. Istniejące ławki zostaną poddane renowacji.

Centrum – Sośnica – ok. 530 m (trasa rowerowa)

Prace prowadzone będą na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Wschodniej. Powstanie trasa rowerowa szerokości 2–3 m, wykonana z betonu asfaltowego. W miejscu przewyższenia ścieżki przy skarpie DTŚ zostanie wykonana palisada betonowa wraz z żółtymi barierami ochronnymi.

Kładka nad Kłodnicą (przebudowa)

Obiekt znajdujący się w rejonie ogródków działkowych i ul. Jesiennej zostanie rozebrany i wybudowany od podstaw wraz z umocnieniem koryta rzeki i wykonaniem odcinków drogi rowerowej w odległości ok. 50 m od kładki (z obu stron).

Park Chrobrego (remont kładki)

Naprawa betonowych elementów oraz wykonanie nowej nawierzchni i tzw. pochwytów do balustrad.

Jak widać zakres przewidzianych robót jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno prace ziemne, wykonanie podziemnych instalacji, położenie lub wymianę nawierzchni, jak i budowę oświetlenia, miejsc obsługi rowerzystów czy obiektów inżynieryjnych, takich jak kładki i przepusty. Z myślą o bezpieczeństwie użytkowników jednośladów zaplanowano również odcinkowe przewężenia ulic, wzdłuż których wyznaczono przyszłe trasy rowerowe. Projekt zakłada też przebudowę lub utworzenie nowych zatok przystankowych, zagospodarowanie przyległego terenu oraz wykonanie innych elementów pozwalających na włączenie nowo powstałych odcinków do istniejącej sieci rowerowej na terenie Gliwic.

Obecnie Infrastruktura rowerowa w Gliwicach to ponad 126,5 km tras i dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych.