Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

ANNA SOBIESZEK

Dyrektor ds. Finansowych/Główny Księgowy
(prokurent, prokura łączna)