Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

ARKADIUSZ KASPER

Dyrektor ds. Przygotowania i Realizacji Kontraktów Budowlanych
(prokurent, prokura łączna)