Szukamy pracowników

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni:

  • Operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego (wszystkie typy)
  • Operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej min. kl. III
  • Operatora z uprawnieniami do obsługi koparko-ładowarki (wszystkie typy)
  • Operatora z uprawnieniami do obsługi rozkładarki mas mineralno-bitumicznych (wszystkie typy)
  • Operatora z uprawnieniami do obsługi frezarki drogowej (wszystkie typy)
  • Mechanika maszyn i urządzeń
  • Mechanika samochodowego
  • Robotnika drogowego

Dodatkowo informujemy, że osobom chętnym do pracy w charakterze operatora maszyn drogowych oferujemy możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycie uprawnień.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail.: jskiba@pruim.gliwice.pl lub jgluszak@pruim.gliwice.pl

Dokumenty można również składać osobiście w siedzibie firmy bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres:

adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1.

Kontakt telefoniczny: (32) 270 40 10

Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji”

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO)