Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Jest praca

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni:

  • Robotnika drogowego
  • Operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej min. kl. III
  • Operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego (wszystkie typy)
  • Operatora z uprawnieniami do obsługi rozkładarki mas mineralno-bitumicznych (wszystkie typy)
  • Operatora z uprawnieniami do obsługi frezarki drogowej (wszystkie typy)

Dodatkowo informujemy, że osobom chętnym do pracy w charakterze operatora maszyn drogowych oferujemy możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycie uprawnień.

Dokumenty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail.:
jskiba@pruim.gliwice.pl lub jgluszak@pruim.gliwice.pl 

Dokumenty można również składać osobiście w siedzibie firmy bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres:
adres:  44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 

Kontakt telefoniczny: (32) 270 40 10
Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji” 

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,
w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO).