Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Konkurs ofert z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego

REGULAMIN KONKURSU OFERTOWEGO PISEMNEGO
którego przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego
w Przedsiębiorstwie Remontów Ulic i Mostów S.A.

PRUiM dopuszcza składanie oferty jedynie w formie pisemnej w sekretariacie Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1 w terminie do dnia 22.04.2022 r. do godz. 10:00.