Modernizacja ulicy Akademickiej – KONKURS

Modernizacja ul. Akademickiej oraz terenów przyległych, czyli publicznej strefy pieszej, została wyróżniona specjalną nagrodą Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 19. edycji konkursu „Modernizacja roku 2014”.

Konkurs jest organizowany co roku, a jego celem jest m.in. promocja przedsięwzięć modernizacyjnych wyróżniających się szczególnymi walorami. Inwestycję drogową polegającą na zmianie wizerunku ul. Akademickiej miasto Gliwice realizowało i finansowało wspólnie z Politechniką Śląską, a wykonywało ją Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów. Objęła przebudowę rejonu stanowiącego „serce” kampusu uczelni i sprawiła, że miejsce to stało się bardzo przyjazne dla młodzieży akademickiej, ale także dla wszystkich gliwiczan spacerujących po okolicy.

img606_light_0Zmiany objęły 500-metrowy odcinek ul. Akademickiej, gdzie – po wymianie i uporządkowaniu infrastruktury podziemnej – powstał deptak z kostki granitowej urozmaiconej innymi materiałami kamiennymi. Urządzono reprezentacyjny plac z fontanną, a wszystko dopełniono zielenią. Zamontowano oświetlenie ledowe, zgodne z założeniami nowej koncepcji oświetlenia miasta. Pojawiły się ławki i elementy małej architektury ze zdobnikami nawiązującymi stylistyką do herbu gliwickiej uczelni. Wyznaczono ścieżkę rowerową, a przy wjeździe do kampusu zainstalowano system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, umożliwiających wjazd w obszar wyłączony z ruchu drogowego upoważnionym pojazdom (policji, straży pożarnej, karetek pogotowia).

Specjalną nagrodę ministerialną wręczono w trakcie gali, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Statuetkę z rąk Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, odebrał Grzegorz Wieczorek, p.o. dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Efekty prac drogowych w naszym mieście doceniono w tym konkursie po raz trzeci. W 2010 roku Zarządowi Dróg Miejskich przyznano zaszczytny tytuł Modernizacji Roku za przebudowę ulicy Wieczorka wraz z przyległymi skrzyżowaniami. Dwa lata później w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej” uznanie komisji zyskały nowoczesne rozwiązania zastosowane w budynku ZDM, poprawiające zarówno bezpieczeństwo ruchu ulicznego w Gliwicach, jak i jakość korzystania z usług. (al)dsc03606_light