O Firmie

inż. Waldemar Macyszyn - Prezes Zarządu PRUiM S.A.

Inż. Waldemar Macyszyn zawodowo związany jest z budownictwem od 25 lat. Od 2 maja 1984 r. rozpoczął pracę zawodową w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Gliwicach, przekształconym w procesie komercjalizacji kolejno w 2000 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie w 2008 r. w spółkę akcyjną „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów”.

W okresie pracy zawodowej przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od szeregowego pracownika przez średni dozór, do zajmowanego od 2004 r. stanowiska Dyrektora Technicznego - Pełnomocnika Zarządu

W trakcie pracy zawodowej ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz uzyskał uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach specjalistycznych. W 2003 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie Zarządzania i Marketingu w Przedsiębiorstwie.

Wysokie kwalifikacje oraz ogromne doświadczenie zawodowe, a także zdolności organizacyjne sprawiają, że Pan inż. Waldemar Macyszyn był inicjatorem i aktywnym uczestnikiem wszystkich przekształceń i restrukturyzacji firmy i przyczynił się w znaczącym stopniu do uzyskania przez Przedsiębiorstwo pozycji lidera w branży inżynieryjno-drogowej w regionie śląskim.

Prowadził lub nadzorował wiele poważnych inwestycji inżynieryjno-drogowych, w tym jako inspektor nadzoru przy budowie kilku lokalnych odcinków Autostrady A4 oraz wielu węzłów drogowych w obrębie Gliwic i poza Gliwicami. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje młodym pokoleniom kadry inżynierskiej Przedsiębiorstwa, będąc dla nich wzorem kompetencji i pracowitości.

Jego osiągnięcia zawodowe wysoko cenione są w branży budowlanej, czego wyrazem są liczne wyróżnienia, w tym ostatnie w 2009 r. przyznaniem  przez Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa Wielkiej Nagrody z Laurem – „Autorytet budownictwa i gospodarki śląskiej” oraz nadaniem w 2006 r. Odznaki „Za Zasługi dla Budownictwa” i w 1999 r. Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Drogownictwa”.

Od 2001 r. jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


PRUiM S.A. w Gliwicach jest  firmą wykonującą roboty drogowe i inżynieryjne głównie na terenie aglomeracji śląskiej, a także w innych regionach kraju. Swoją pozycję buduje bazując na ponad 40 letnim doświadczeniu zdobytym przy realizacji robót oraz w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę i stale rozwijany potencjał wykonawczy - nowoczesny sprzęt wiodących producentów krajowych i zagranicznych oraz współczesne technologie i materiały. Spółka specjalizuje się w prowadzeniu robót drogowych, mostowych, inżynierskich i usługowych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem wspomagane jest nowoczesnym zintegrowanym systemem wspomagania zarządzania klasy ERP. Za swój cel nadrzędny Przedsiębiorstwo przyjęło wysoką jakość i terminowość wykonywanych robót. Świadectwem uznania dokonań są przyznane Spółce nagrody i wyróżnienia.

Troska Przedsiębiorstwa o terminowość i wysoką jakość wykonywanych robót potwierdzana jest od wielu lat certyfikatem jakości ISO 9001-2008.

Wyróżnienia, nagrody oraz certyfikaty świadczą o wiarygodności i rzetelności Przedsiębiorstwa w prowadzonej działalności gospodarczej, na co składają się m.in.: terminowe regulowanie swoich zobowiązań, przestrzeganie zasad etyki w stosunkach gospodarczych, a także podejmowanie inicjatyw społecznych i udział w akcjach charytatywnych.

Siłą Spółki jest wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem. W Spółce zatrudnionych jest 185 pracowników.

Spółka aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, współorganizując festyny i imprezy okolicznościowe związane z przekazywaniem kolejnych, ważnych dla miasta inwestycji, a także wspiera lokalne i ogólnopolskie akcje charytatywne oraz działalność artystyczną i sportową.

Przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w oparciu o bazę znajdującą się w Gliwicach przy ul. Nad Bytomką 1. Na terenie o powierzchni ok. 6 ha znajduje się baza sprzętowo-transportowa, hala warsztatowa, obiekty magazynowe oraz budynek administracyjno-biurowy.

PRUiM S.A. jest członkiem Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Gliwicach - www