Główne rodzaje działalności Spółki to:

 • Budowa autostrad, dróg, ulic
 • Budowa dróg szynowych
 • Nadzory inwestorskie i zastępstwo inwestorskie
 • Budowa systemów sygnalizacji świetlnej i oświetleniowych dróg
 • Budowa sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych
 • Przetwarzanie budowlanych materiałów odpadowych
 • Wynajem sprzętu budowlanego z obsługa operatorską
 • Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
 • Projektowanie w branży budowlanej we wszystkich specjalnościach
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Zarządzanie PRUiM S.A. wspomagane jest nowoczesnym i na bieżąco modyfikowanym w ślad za zmianami stanu prawnego zintegrowanym systemem wspomagania zarządzania klasy ERP.

Troska Przedsiębiorstwa o terminowość i wysoką jakość wykonywanych robót potwierdzana jest od wielu lat certyfikatem jakości ISO 9001-2008.