Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Ogłoszenie o sprzedaży

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1
sprzeda wycofane z eksploatacji n/w jednostki transportowo-sprzętowe:

Lp. nazwa nr ewid. nr rej. rok prod. Cena minimalna
[zł brutto]
Uwagi
1. Walec drogowy HAMM HD-10
[2,5t]
7-0148 1996 7.000,00 Wycofany z eksploatacji

Uszkodzony

2. Ciągnik rolniczy
Ursus 1222 HAMM HD
[6842cm3]
7-0148 SG 0621 1995 13.500,00 Wycofany z eksploatacji
3. Samochód ciężarowy
IVECO TRAKKER AD410T41 [410KM]
7-0209 SG 24951 2007 110.000,00 Wycofany z eksploatacji

Uszkodzony

4. Samochód dostawczy
FORD TRANSIT Furgon 2198cm3[100KM]
7-0238 SG 2352H 2011 9.500,00 Wycofany z eksploatacji

 

Wszelkich informacji udziela:
Pion Logistyki nr tel.: 32-270 40 03 wew. 140;

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl
Termin składania ofert: 8.07.2021 r.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.