Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

PRUiM zatrudni

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni: Mistrza Utrzymania  Ruchu Wytwórni Betonu i Kruszarni.

Podstawowe obowiązki:

Podstawowym obowiązkiem Mistrz Utrzymania Ruchu Wytwórni Betonu i Kruszarni jest zapewnienie sprawnego działania maszyn i urządzeń Wytwórni i Kruszarni, terminowej realizacji prac przeglądowych i remontowych oraz przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz realizacja planów produkcji i sprzedaży, a w szczególności

W zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń:

 • Zapewnienie pełnej funkcjonalności wszystkich maszyn i urządzeń
 • Koordynacja przeglądów okresowych maszyn oraz ich konserwacji
 • Pomoc w przygotowaniu i realizacji planów remontowych maszyn i urządzeń
 • Dokonywanie ocen stanu technicznego maszyn i urządzeń, współdziałanie przy zlecaniu remontów i dokonywanie kontroli ich wykonania.
 • Zarządzanie zespołem operatorów

W zakresie produkcji i sprzedaży:

 • Zapewnienie utrzymania wymaganych recepturami parametrów produkcji betonów
 • Zapewnienie płynności dostaw surowców i materiałów – bieżąca analiza jakościowa i cenowa  rynku dostawców
 • Opracowywania i aktualizacji cenników .
 • Nadzór nad jakością betonu poprzez współpracę z laboratorium
 • Realizacji finansowego planu sprzedaży i kosztów
 • koordynowanie dostawy  gruzu i odbioru wytworzonych asortymentów kruszyw. Monitoring rynku celem pozyskiwania nowych odbiorców betonu

Wymagania:

Wykształcenie wyższe – preferowane budowlane, praktyczna znajomość technologii produkcji betonu oraz umiejętność obsługi komputera a w szczególności systemu Comarch XL. Dokładność, sumienność, pracowitość i komunikatywność.

Miejsce wykonywania pracy:

Biuro Zarządu Spółki, wytwórnia betonu, kruszarnia.

Miejsce składania ofert

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są
o składanie dokumentów  w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub  przesyłanie w formie elektronicznej na adres e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl,lub ecieszowic@pruim.gliwice.pl  tel. 32 331 82 29

Okres składania ofert:

Ofert należy przesłać do 17-09-2021 r.

Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji” 

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO).