Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

PRUiM zatrudni

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni:

  • Mechanika maszyn i urządzeń
  • Mechanika samochodowego
  • Robotnika drogowego
  • Operatora z uprawnieniami do obsługi koparki
  • Operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego
  • Operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są
o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail.: drogi@pruim.gliwice.pl  lub jgluszak@pruim.gliwice.pl

dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby PRUiM S.A.  adres:  44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1.

Kontakt telefoniczny: (32) 270 40 10

Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji”

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych
i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO)