Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Przetarg na świadczenie usług z zakresu serwisu i wynajmu odzieży roboczej

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, którego przedmiotem jest odpłatne świadczenie usług z zakresu serwisu i wynajmu odzieży roboczej dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

W związku z tym zapraszamy do składania ofert podmiotów świadczących takie usługi do dnia: 05.02.2020 r. godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat składania ofert i procedury przetargowej dostępne są w regulaminie przetargu pisemnego nieograniczonego znajdującego się TUTAJ lub w siedzibie firmy pod adresem ul. Nad Bytomką 1 Gliwice.