Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Sprzedaż sprzętu – walec drogowy

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. rozważa możliwość zakupu:

Walca drogowego przegubowego wibracyjnego (stal-stal) o masie własnej  2-3 t

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu oraz składania ofert:

e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl Kontakt telefoniczny: (32) 270 40 03 wew. 140