Podpisanie umowy

Umowa podpisana

21.02.2023 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych: „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, pozwalająca na rozwój usług oraz zabudowy mieszkaniowej”. Zamawiającym jest PWiK Gliwice.

PRUiM S.A. jako Wykonawca inwestycji jest Liderem Konsorcjum. Partnerem jest GPBP  Mostostal Zabrze. W piątek 24 lutego nastąpiło przekazanie placu budowy.

GOG to nowe tereny inwestycyjne miasta, które obejmują ok. 700 ha i zlokalizowane są w rejonie węzła drogowego A1/A4 i DK 78. Inwestycja obejmuje budowę sieci wod.-kan. wraz z pompowniami oraz budowę 5,5 km sieci kanalizacji deszczowej z retencją wód, w tym budową zbiornika o poj. 17 900 m3 i jego zagospodarowaniem przyrodniczym. Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby rozwijającego się przemysłu i mieszkalnictwa i przyczyni się do dalszego rozwoju miasta i utworzenia nowych miejsc pracy.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.