Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. rozważa zakup:

  • podnośnika hydraulicznego dwukolumnowego o udźwigu min. 4t  z dolnym mocowaniem belki,
    z możliwością stosowania przedłużaczy podpór ramion unoszących.

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu i składania ofert.

Wszelkich informacji udziela Łukasz Tomal, tel. 603-212-999

Termin składania ofert 30.01.2020 r.

Oferty można składać w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub przesłać drogą elektroniczną na  adres e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl