Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. rozważa zakup:

  • samochodów 5-osobowych hybrydowych (niskoemisyjnych) – ilość 2-3 szt.

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu i składania ofert.

Wszelkich informacji udziela Dyrektor ds. Logistyki tel. (32) 270 40 03 wew. 140

Termin składania ofert 23.01.2020r.

Oferty można składać w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub przesłać drogą elektroniczną na  adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl