Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.
zaprasza do składania ofert na:

  • Dostawę Oleju Napędowego do jednostek sprzętowych realizujących zadania na terenie województwa śląskiego,
  • Sprzedaż paliwa (Etylina 95, ON) na terenie miasta Gliwice.

Wszelkich informacji udziela Dyrektor ds. Logistyki tel. (32) 270 40 03 wew. 140

Termin składania ofert 30.01.2020r.

Oferty można składać w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1  lub przesłać drogą elektroniczną na  adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl