środa, września 02, 2015
   
Text Size
image image image image image image image image image
Modernizacja ulicy Akademickiej - KONKURS
Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości
Ul. Akademicka oddana do użytku
Nowe drogi w Nowych Gliwicach
Modernizacja Roku 2012
ul. Szymanowskiego przejezdna
Przebudowa drogi w Bielsku-Białej
Inteligentny System Transportowy
Największa inwestycja w powiecie koneckim
Modernizacja ulicy Akademickiej - KONKURS Wystartował Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku 2014”. Od 10 czerwca 2015 można oddawać swoje głosy na najciekawsze dokonania polskich budowlańców w zakresie modernizacji, remontów, renowacji. W tym gronie znalazła się Modernizacja ulicy Akademickiej oraz terenów przyległych jako publicznej strefy pieszej. Zachęcamy do odwiedzenia strony i liczymy na Państwa głosy.
Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zostało laureatem plebiscytu „Firma Roku 2014” zdobywając II miejsce i srebrną statuetkę Orła Polskiej Przedsiębiorczości w kategorii infrastruktura inżynieryjna, drogowa i kolejowa. Plebiscyt realizowany był w ramach Narodowego Programu Promocji „Polska Przedsiębiorczość 2020”.
Ul. Akademicka oddana do użytku Zaprezentowane uroczyście Nowe Miasteczko Akademickie stanowi kolejną, po Centrum Nowych Technologii, architektoniczną wizytówkę tej części Gliwic. To wspólna inicjatywa miasta i Politechniki Śląskiej. Pomysł pojawił się kilka lat temu. W 2011 r. ul. Akademicka została wyłączona z ruchu, a w połowie 2013 r. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach rozstrzygnął przetarg na zagospodarowanie tego terenu. Właściwa przebudowa rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku i trwała 13 miesięcy. Koncepcję przestrzeni opracował dr arch. inż. Tomasz Bradecki na zlecenie Politechniki Śląskiej. Inwestycję realizowało konsorcjum dwóch gliwickich firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów oraz Zakład Instalacji Budowlanych W. Szostak, A. Duda. Przebudowę sfinansowało miasto (8 mln zł) i Politechnika Śląska (6,5 mln zł). (MSI Gliwice)
Nowe drogi w Nowych Gliwicach Zakończyła się realizacja inwestycji na ternach po byłej kopalni Gliwice. Powstało ponad 700 metrów dróg wewnętrznych oraz wybudowano otwarty odstojnik z włączeniem do kanalizacji deszczowej zapewniający retencję wód deszczowych z obszaru Nowe Gliwice.
Modernizacja Roku 2012 W kategorii „obiekty użyteczności publicznej” za modernizację i rozbudowę budynku dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich z Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Płowieckiej 31 w Gliwice otrzymali: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oraz wykonawcy: ML System Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. Autorem projektu było Biuro Projektów Inżynierskich.
ul. Szymanowskiego przejezdna Wiadukt nad DK88 w ciągu ul. Szymanowskiego przejezdny dla kierowców. W ramach inwestycji obiekt podniesiono o mniej więcej 60 cm, co umożliwia swobodniejszy przejazd pod wiaduktem dużych samochodów poruszających się DK 88.
Przebudowa drogi w Bielsku-Białej Od 7 marca 2011 r. do 30 września 2012 r. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. jako Generalny Wykonawca na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, zrealizowało zadanie pn.: „Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku Białej na odcinku od ul. Górskiej do ul. Prostej”.
Inteligentny System Transportowy Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., działając jako lider konsorcjum wykona dla Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w formule "zaprojektuj i zbuduj" Inteligentny System Transportowy. Wartość kontraktu to ponad 29 mln zł brutto. Zakres prac obejmuje m.in. modernizację wybranych sygnalizacji świetlnych, rozbudowę systemu monitoringu miejskiego, wyposażenie Centrum Sterowania Ruchem, budowę sieci światłowodowej oraz punktów dostępowych IT do sieci WiMax.
Największa inwestycja w powiecie koneckim Symboliczne wbicie łopat pod powstającą obwodnicą Końskich oficjalnie otworzyło największą obecnie inwestycję drogową w powiecie koneckim. Dzięki niej od Sielpi do Końskich będzie się jeździć komfortowo, a miasto zostanie odciążone od przejeżdżające obecnie przez centrum TIR-y. "Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728” to inwestycja, która bez unijnego wsparcia nie miałaby szans na realizację. Całkowita wartość projektu to ponad 133 mln zł. W ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej inwestor, czyli Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 82 mln zł. Samorząd Końskich o obwodnicę zabiegał od 20 lat, stąd wielka radość, że wreszcie doczekała się ona realizacji.

O Firmie

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów
Spółka Akcyjna

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PRUiM S.A.

30 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej PRUiM S.A. przyjęta została rezygnacja z zajmowanego stanowiska, złożona przez dotychczasowego, wieloletniego Prezesa Zarządu inż. Henryka Małysza. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała na stanowiska Prezesa Zarządu PRUiM S.A. inż. Waldemara Macyszyna.

inż. Waldemar Macyszyn - Prezes Zarządu PRUiM S.A.

Pan inż. Waldemar Macyszyn zawodowo związany jest z budownictwem od 25 lat. Od 2 maja 1984 r. rozpoczął pracę zawodową w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Gliwicach, przekształconym w procesie komercjalizacji kolejno w 2000 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie w 2008 r. w spółkę akcyjną „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów”.

W okresie pracy zawodowej przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od szeregowego pracownika przez średni dozór, do zajmowanego od 2004 r. stanowiska Dyrektora Technicznego - Pełnomocnika Zarządu

W trakcie pracy zawodowej ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz uzyskał uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach specjalistycznych. W 2003 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie Zarządzania i Marketingu w Przedsiębiorstwie.

Wysokie kwalifikacje oraz ogromne doświadczenie zawodowe, a także zdolności organizacyjne sprawiają, że Pan inż. Waldemar Macyszyn był inicjatorem i aktywnym uczestnikiem wszystkich przekształceń i restrukturyzacji firmy i przyczynił się w znaczącym stopniu do uzyskania przez Przedsiębiorstwo pozycji lidera w branży inżynieryjno-drogowej w regionie śląskim.

Prowadził lub nadzorował wiele poważnych inwestycji inżynieryjno-drogowych, w tym jako inspektor nadzoru przy budowie kilku lokalnych odcinków Autostrady A4 oraz wielu węzłów drogowych w obrębie Gliwic i poza Gliwicami. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje młodym pokoleniom kadry inżynierskiej Przedsiębiorstwa, będąc dla nich wzorem kompetencji i pracowitości.

Jego osiągnięcia zawodowe wysoko cenione są w branży budowlanej, czego wyrazem są liczne wyróżnienia, w tym ostatnie w 2009 r. przyznaniem  przez Prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa Wielkiej Nagrody z Laurem – „Autorytet budownictwa i gospodarki śląskiej” oraz nadaniem w 2006 r. Odznaki „Za Zasługi dla Budownictwa” i w 1999 r. Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Drogownictwa”.

Od 2001 r. jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


PRUiM S.A. w Gliwicach jest  firmą wykonującą roboty drogowe i inżynieryjne głównie na terenie aglomeracji śląskiej, a także w innych regionach kraju. Swoją pozycję buduje bazując na ponad 40 letnim doświadczeniu zdobytym przy realizacji robót oraz w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę i stale rozwijany potencjał wykonawczy - nowoczesny sprzęt wiodących producentów krajowych i zagranicznych oraz współczesne technologie i materiały. Spółka specjalizuje się w prowadzeniu robót drogowych, mostowych, inżynierskich i usługowych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem wspomagane jest nowoczesnym zintegrowanym systemem wspomagania zarządzania klasy ERP. Za swój cel nadrzędny Przedsiębiorstwo przyjęło wysoką jakość i terminowość wykonywanych robót. Świadectwem uznania dokonań są przyznane Spółce nagrody i wyróżnienia.

Troska Przedsiębiorstwa o terminowość i wysoką jakość wykonywanych robót potwierdzana jest od wielu lat certyfikatem jakości ISO 9001-2008.

Wyróżnienia, nagrody oraz certyfikaty świadczą o wiarygodności i rzetelności Przedsiębiorstwa w prowadzonej działalności gospodarczej, na co składają się m.in.: terminowe regulowanie swoich zobowiązań, przestrzeganie zasad etyki w stosunkach gospodarczych, a także podejmowanie inicjatyw społecznych i udział w akcjach charytatywnych.

Siłą Spółki jest wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem. W Spółce zatrudnionych jest 185 pracowników.

Spółka aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, współorganizując festyny i imprezy okolicznościowe związane z przekazywaniem kolejnych, ważnych dla miasta inwestycji, a także wspiera lokalne i ogólnopolskie akcje charytatywne oraz działalność artystyczną i sportową.

Przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w oparciu o bazę znajdującą się w Gliwicach przy ul. Nad Bytomką 1. Na terenie o powierzchni ok. 6 ha znajduje się baza sprzętowo-transportowa, hala warsztatowa, obiekty magazynowe oraz budynek administracyjno-biurowy.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

Rzetelna Firma

Grupa Kapitałowa

spółka zależna:

Grupa Kapitałowa

spółka stowarzyszona

Ustawienie wyjściowe