Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Poszukiwany sprzęt

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.
rozważa możliwość zakupu:

Gąsienicowej rozkładarki (rozściełacza) mas bitumicznych

Podstawowe parametry techniczne:

  • stół roboczy [TV] w przedziale ok. 2,5-5,0m z możliwością poszerzenia do min. 8,5m
  • silnik spełniające emisje norm spalin EU Tier 4f
  • zautomatyzowany system niwelacji w tym:

ultradźwiękowy szerokopasmowy czujnik wysokości (2 szt.)

mechaniczny czujnik wysokości (1 szt.)

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu oraz składania ofert:

e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl Kontakt telefoniczny: (32) 270 40 03 wew. 140