Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Samochody do sprzedania

Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A.

sprzeda wycofane z eksploatacji n/w jednostki transportowe:

Lp.

nazwa

nr ewid.

nr rej.

rok prod.

Cena minimalna
[zł brutto]

Uwagi

1.

Samochód osobowy Fiat Panda
1108cm[40kW / 54KM]

7-0226

SG 6972F

2010

4.000,00

przebieg: 225584 km

2.

Samochód osobowy Fiat Panda
1108cm3 [40kW / 54KM]

7-0227

SG 6974F

2010

2.900,00

przebieg: 247205 km

3.

Samochód dostawczy Ford Transit Furgon
2198cm3 [74kW/100KM]

7-0238

SG 2352H

2008

12.000,00

przebieg: 228273 km

Wszelkich informacji udziela: 

Pion Logistyki nr tel.: 32-270 40 03 wew. 136, 140;

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl lub jskiba@pruim.gliwice.pl 

Termin składania ofert: 31.03.2021r.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.