Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

PRUiM zatrudni

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni: Mistrza Utrzymania  Ruchu Wytwórni Betonu i Kruszarni. Podstawowe obowiązki: Podstawowym obowiązkiem Mistrz Utrzymania Ruchu Wytwórni Betonu i Kruszarni jest zapewnienie sprawnego działania maszyn i urządzeń Wytwórni i […]

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

Jest praca

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni: Robotnika drogowego Operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej min. kl. III Operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego (wszystkie typy) Operatora z uprawnieniami do obsługi rozkładarki […]

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

Ogłoszenie – zakup MINI-ŁADOWARKI

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. rozważa zakup: MINI-ŁADOWARKI: Podstawowe dane: Masa własna 5-6t Silnik o mocy min. 70KM zgodnie z normą ISO 9249 i stosowaną normą spalin STAGE V Sterowanie funkcjami wszystkimi funkcjami ładowarki […]

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Pracownicze Plany Kapitałowe

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW PRUiM S.A. Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Możliwość przystąpienia do niego musi zostać zapewniona przez każdego pracodawcę (poza wyjątkami określonymi w art. 13 ust. […]