Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

Ogłoszenie o sprzedaży

Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. sprzeda wycofane z eksploatacji n/w jednostki transportowe: Lp. nazwa nr ewid. nr rej. rok prod. Cena minimalna [zł brutto] uwagi 1. Samochód dostawczy FORD TRANSIT Brygadzistowski 2.2 TDCi 74kW […]

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

PRUiM zatrudni

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni: Mistrza Utrzymania  Ruchu Wytwórni Betonu i Kruszarni. Podstawowe obowiązki: Podstawowym obowiązkiem Mistrz Utrzymania Ruchu Wytwórni Betonu i Kruszarni jest zapewnienie sprawnego działania maszyn i urządzeń Wytwórni i […]

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach

Jest praca

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni: Robotnika drogowego Operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jednonaczyniowej min. kl. III Operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego (wszystkie typy) Operatora z uprawnieniami do obsługi rozkładarki […]

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w […]

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Możliwość zakupu

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. rozważa możliwość zakupu: Zamiatarka spalinowa o szerokości roboczej szczotki 80-100 cm Wyposażenie minimalne; silnik (Honda lub Briggs&Stratton) moc silnika min. 6 KM szczotka do zamiatania pojemnik na nieczystości […]

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. zaprasza do składania ofert na: Dostawę Oleju Napędowego do jednostek sprzętowych realizujących zadania na terenie województwa śląskiego, Sprzedaż paliwa (Etylina 95, ON) na terenie miasta Gliwice. Wszelkich informacji […]

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

PRUiM zatrudni

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni: Mechanika maszyn i urządzeń Mechanika samochodowego Robotnika drogowego Operatora z uprawnieniami do obsługi koparki Operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego Operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mineralno-bitumicznych […]

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Pracownicze Plany Kapitałowe

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW PRUiM S.A. Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Możliwość przystąpienia do niego musi zostać zapewniona przez każdego pracodawcę (poza wyjątkami określonymi w art. 13 ust. […]

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna Gliwice

Poszukiwany sprzęt

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. rozważa możliwość zakupu: Gąsienicowej rozkładarki (rozściełacza) mas bitumicznych Podstawowe parametry techniczne: stół roboczy [TV] w przedziale ok. 2,5-5,0m z możliwością poszerzenia do min. 8,5m silnik spełniające emisje norm […]

O Firmie

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu PRUiM S.A. 30 czerwca 2014 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej PRUiM S.A. przyjęta została rezygnacja z zajmowanego stanowiska, złożona przez dotychczasowego, wieloletniego Prezesa Zarządu inż. Henryka Małysza. Na tym samym […]